Mám rád lidi a práci s lidmi. Baví a uspokojuje mě cestování, fotografování a hledání odpovědí na všechny „klukovské“ otázky, na které jsem stále nenašel odpověď.

Od malička hltal dobrodružné knížky a cestopisy a nikdy mu nestačilo jen tak nečinně zůstávat doma. Začátkem prosince 1989 se stal jedním ze zakládajících členů skautského oddílu v Hustopečích u Brna a to mu definitivně změnilo život. V té době také vzal poprvé do ruky kinofilmový fotoaparát a začal plnit oddílovou kroniku vlastnoručně udělanými černobílými fotografiemi. Po gymnáziu vystudoval obor zdravotnický záchranář a nedlouho působil i u vodní záchranné služby v Brně. V devatenácti letech pak vedl svůj první zájezd pro cestovní kancelář. Potřeba pohybu a závislost na cestování ho přivedla také ke studiu biologie a tělesné výchovy na PF UJEP v Ústí nad Labem. Po úspěšném absolutoriu nastoupil na chrudimskou základním jako učitel přírodopisu, tělesné výchovy, zeměpisu a občanské výchovy. Po patnácti letech učitelské praxe zjistil, že se nedokáže zodpovědně věnovat zároveň práci učitele a přitom cestovat, fotografovat, psát a učit fotografování. Opustil tedy jistotu učitelského zaměstnání a v současné době se coby OSVČ živí jako lektor fotografických kurzů, průvodce fotografických zájezdů, produktový manažer v outdoorové cestovní kanceláři a jako průvodce turistických a cyklistických zájezdů. Pořádá pravidelné cestovatelské přednášky a učí na fotografických kurzech a fotografických procházkách po celé ČR. Je jedním z kmenových autorů webu Prima Zoom. Stovky jeho článků věnovaných nejen popularizaci vědy, biologii, historii, ale také cestování a fotografování na cestách doprovázených autorskými fotografiemi můžete kromě webu Prima Zoom vidět např. na cestovatelském portále idnes.cz, Hedvábná stezka nebo v časopisech Travel Life, Travel Focus, Lidé a hory, Everest a Příroda a v řadě dalších.
Fascinovaný barevností světa se David nejčastěji toulá po balkánských nebo asijských zemích. Na cestách rád sbírá lidské příběhy, pohádky a legendy, o nichž je přesvědčený, že o člověku a zemi řeknou víc, než desítky stránek popsaných v turistickém průvodci. Z každé cesty se snaží přivést ucelený soubor většinou dokumentárních fotografií, které pak publikuje ve svých článcích na internetu, cestovatelských přednáškách, časopisech a na svých webových stránkách: https://www.fototoulky.net/.